ภาพรวม
title icon
ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์

แป้งพรีเจลาติไนซ์ (Pre-gelatinized Starch) หรือแป้งอัลฟา (Alpha Starch)คือผลิตภัณฑ์ดัดแปลงทางกายภาพโดยการนำแป้งดิบไปผ่านกระบวนการให้สุกและนำไปอบแห้งทันทีบนเครื่องอบม้วน(Roll dryer)
แป้งพรีเจลาติไนซ์สามารถละลายได้ในน้ำอุ่นและน้ำเย็นเพื่อสร้างความหนืดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านความร้อน ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำและการขยายตัวได้ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรวมถึงอาหารสะดวกซื้อ ซุป อาหารอบ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เครื่องปรุงรส และอื่น ๆ

Green Maker,
Value Creator.

Top